ADCTechnologies

AD Chemicals

Anodowanie

ALUHARDCOAT 93 preparat umożliwiający przeprowadzenie procesu anodowania już  w temperaturze 30°C, przy jednoczesnym ograniczeniu procesu rozpuszczania aluminium w roztworze kąpieli procesowej.


AplikacjaPARAMETRY

Aplikacja

Kąpiel

Kwas siarkowy [g/l]

140 – 160

HARDCOAT 93 [g/l]

20 – 30

Stężenie aluminium [g/l]

5 – 25

Temperatura [°C]

28 – 30

Gęstość prądu elektrycznego [Amp / dm 2]

1,2 – 1,5